Saltar navegación principal
Norma
IEC 60287:1969/AMD3:1977

IEC 60287:1969/AMD3:1977

Amendment 3 - Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor)

Amendement 3 - Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100 %)

Fecha:
1977-12-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe