Saltar navegación principal
Norma
IEC 60287:1969/AMD2:1974

IEC 60287:1969/AMD2:1974

Amendment 2 - Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor)

Amendement 2 - Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100 %)

Fecha:
1974-09-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe