Saltar navegación principal
Norma
IEC 60282-1:1974/AMD4:1981

IEC 60282-1:1974/AMD4:1981

Amendment 4 - High voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses

Amendement 4 - Fusibles à haute tension - Partie 1: Fusibles limiteurs de courant

Fecha:
1981-10-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe