Saltar navegación principal
Norma
IEC 60282-1:1974/AMD2:1978

IEC 60282-1:1974/AMD2:1978

Amendment 2 - High voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses

Amendement 2 - Fusibles à haute tension - Partie 1: Fusibles limiteurs de courant

Fecha:
1978-02-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe