Saltar navegación principal
Norma
IEC 60262:1969/AMD2:1976

IEC 60262:1969/AMD2:1976

Amendment 2 - Ballasts for high pressure mercury vapour lamps

Amendement 2 - Ballasts pour lampes à vapeur de mercure à haute pression

Fecha:
1976-10-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe