Saltar navegación principal
Norma
IEC 60228:1978/AMD1:1993

IEC 60228:1978/AMD1:1993

Amendment 1 - Conductors of insulated cables

Amendement 1 - Ames des câbles isolés

Fecha:
1993-01-22 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe