Saltar navegación principal
Norma
IEC 60221:1966/AMD1:1968

IEC 60221:1966/AMD1:1968

Amendment 1 - Dimensions of screw cores made of ferromagnetic oxides

Amendement 1 - Dimensions des vis magnétiques en oxydes ferromagnétiques

Fecha:
1968-06-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe