Saltar navegación principal
Norma
IEC 60215:1978/AMD1:1985

IEC 60215:1978/AMD1:1985

Amendment 1 - Safety requirements for radio transmitting equipment

Amendement 1 - Règles de sécurité applicables aux matériels d'émission radioélectrique

Fecha:
1985-12-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe