Saltar navegación principal
Norma
IEC 60194:1988/COR1:1990

IEC 60194:1988/COR1:1990

Corrigendum 1 - Terms and definitions for printed circuits

Corrigendum 1 - Termes et définitions concernant les circuits imprimés

Fecha:
1990-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe