Saltar navegación principal
Norma
IEC 60192:1973/AMD5:1994

IEC 60192:1973/AMD5:1994

Amendment 5 - Low-pressure sodium vapour lamps

Amendement 5 - Lampes à vapeur de sodium à basse pression

Fecha:
1994-08-17 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe