Saltar navegación principal
Norma
IEC 60192:1973/AMD4:1993

IEC 60192:1973/AMD4:1993

Amendment 4 - Low-pressure sodium vapour lamps

Amendement 4 - Lampes à vapeur de sodium à basse pression

Fecha:
1993-07-14 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe