Saltar navegación principal
Norma
IEC 60192:1973/AMD3:1992

IEC 60192:1973/AMD3:1992

Amendment 3 - Low-pressure sodium vapour lamps

Amendement 3 - Lampes à vapeur de sodium à basse pression

Fecha:
1992-02-15 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe