Saltar navegación principal
Norma
IEC 60192:1973/AMD1:1973

IEC 60192:1973/AMD1:1973

Amendment 1 - Low-pressure sodium vapour lamps

Amendement 1 - Lampes à vapeur de sodium à basse pression

Fecha:
1973-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe