Saltar navegación principal
Norma
IEC 60185:1987/AMD1:1990

IEC 60185:1987/AMD1:1990

Amendment 1 - Current transformers.

Amendement 1 - Transformateurs de courant.

Fecha:
1990-06-20 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe