Saltar navegación principal
Norma
IEC 60185:1966/AMD1:1977

IEC 60185:1966/AMD1:1977

Amendment 1 - Current transformers

Amendement 1 - Transformateurs de courant

Fecha:
1977-11-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe