Saltar navegación principal
Norma
IEC 60133B:1971/AMD1:1975

IEC 60133B:1971/AMD1:1975

Amendment 1 - Dimensions of pot-cores made of ferromagnetic oxides

Amendement 1 - Dimensions des circuits magnétiques en pots en oxydes ferromagnétiques

Fecha:
1975-12-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe