Saltar navegación principal
Norma
IEC 60122-2:1962/AMD1:1969

IEC 60122-2:1962/AMD1:1969

Amendment 1 - Quartz crystal units for oscillators - Part 2: Guide to the use of quartz oscillator crystals

Amendement 1 - Quartz pour oscillateurs - Partie 2: Guide d'emploi des quartz pour oscillateurs

Fecha:
1969-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe