Saltar navegación principal
Norma
IEC 60122-1:1962/AMD2:1969

IEC 60122-1:1962/AMD2:1969

Amendment 2 - Quartz crystal units for oscillators - Section 1: Standard values and conditions - Section 2: Test conditions

Amendement 2 - Quartz pour oscillateurs - Section 1: Valeurs et conditions normalisées - Section 2: Conditions de mesures et d'essais

Fecha:
1969-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe