Saltar navegación principal
Norma
IEC 60117-4:1963/AMD2:1973

IEC 60117-4:1963/AMD2:1973

Amendment 2 - Recommended graphical symbols - Part 4: Measuring instruments and electric clocks

Amendement 2 - Symboles graphiques recommandés - Partie 4: Appareils de mesure et horloges électriques

Fecha:
1973-08-30 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe