Saltar navegación principal
Norma
IEC 60108:1967/AMD1:1973

IEC 60108:1967/AMD1:1973

Amendment 1 - Ceramic dielectric capacitors type I

Amendement 1 - Condensateurs à diélectrique en céramique du type I

Fecha:
1973-02-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe