Saltar navegación principal
Norma
IEC 60098:1964/AMD2:1971

IEC 60098:1964/AMD2:1971

Amendment 2 - Processed disk records and reproducing equipment

Amendement 2 - Disques moulés et appareils de lecture

Fecha:
1971-05-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe