Saltar navegación principal
Norma
IEC 60094:1962/AMD1:1964

IEC 60094:1962/AMD1:1964

Amendment 1 - Magnetic tape recording and reproducing systems: Dimensions and characteristics

Amendement 1 - Systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques: Dimensions et caractéristiques

Fecha:
1964-05-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe