Saltar navegación principal
Norma
IEC 60094-2:1975/COR1:1976

IEC 60094-2:1975/COR1:1976

corrigendum 1 - Magnetic tape recording and reproducing systems - Part 2: Calibration tapes

corrigendum 1 - Systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques - Partie 2: Bandes magnétiques étalons

Fecha:
1976-04-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe