Saltar navegación principal
Norma
IEC 60086-2:1987/AMD1:1989/COR1:1992

IEC 60086-2:1987/AMD1:1989/COR1:1992

Corrigendum 1 - Amendment 1 - Primary batteries - Part 2: Specification sheets

Corrigendum 1 - Amendement 1 - Piles électriques - Partie 2: Feuilles de spécifications

Fecha:
1992-03-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe