Saltar navegación principal
Norma
IEC 60082:1984/AMD1:1986

IEC 60082:1984/AMD1:1986

Amendment 1 - Ballasts for tubular fluorescent lamps

Amendement 1 - Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence

Fecha:
1986-02-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe