Saltar navegación principal
Norma
IEC 60072-2:1960

IEC 60072-2:1960

Recommendations for the dimensions and output ratings of electric motors - Part 2: Dimensions of mounting flanges for electric motors

Recommandations pour les dimensions et puissances normales des moteurs électriques - Partie 2: Dimensions des flasques-brides pour moteurs électriques

Fecha:
1960-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe