Saltar navegación principal
Norma
IEC 60067e:1962

IEC 60067e:1962

Fifth supplement - Dimensions of electronic tubes and valves

Cinquième complément - Dimensions des tubes électroniques

Fecha:
1962-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe