Saltar navegación principal
Norma
IEC 60067a:1955

IEC 60067a:1955

First supplement - Dimensions of electronic tubes and valves - Bases

Premier supplément - Dimensions des tubes électroniques - Embases et culots

Fecha:
1955-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe