Saltar navegación principal
Norma
IEC 60064:1973/AMD1:1978

IEC 60064:1973/AMD1:1978

Amendment 1 - Tungsten filament lamps for general service

Amendement 1 - Lampes à filament de tungstène pour l'éclairage général

Fecha:
1978-12-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe