Saltar navegación principal
Norma
IEC 60050-461:1984/AMD2:1999

IEC 60050-461:1984/AMD2:1999

Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 461: Electric cables

Amendement 2 - Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) - Partie 461: Câbles électriques

Fecha:
1999-04-16 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe