Saltar navegación principal
Norma
IEC 60050-351:1975/AMD1:1978/COR1:1979

IEC 60050-351:1975/AMD1:1978/COR1:1979

Corrigendum 1 - Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 351: Automatic control

Corrigendum 1 - Amendement 1 - Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) - Partie 351: Commande et régulation automatiques

Fecha:
1979-04-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Trilingüe