Saltar navegación principal
Norma
IEC 60252-2:2010/AMD1:2013

IEC 60252-2:2010/AMD1:2013

Amendment 1 - AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors

Amendement 1 - Condensateurs des moteurs à courant alternatif - Partie 2: Condensateurs de démarrage de moteurs

Fecha:
2013-08-29 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Inglés / Bilingüe