Saltar navegación principal
Norma
IEC 61675-1:1998/AMD1:2008

IEC 61675-1:1998/AMD1:2008

Amendment 1 - Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Positron emission tomographs

Fecha:
2008-04-09 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Inglés