Saltar navegación principal
Norma
IEC 60809:1995/AMD2:2002

IEC 60809:1995/AMD2:2002

Amendment 2 - Filament lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements

Amendement 2 - Lampes à filament pour véhicules routiers - Prescriptions dimensionnelles, électriques et lumineuses

Fecha:
2002-05-14 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):
Relaciones con otras normas IEC

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingue