Saltar navegación principal
Norma
IEC 60287:1982/AMD3:1993

IEC 60287:1982/AMD3:1993

Amendment 3 - Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor)

Amendement 3 - Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100 %)

Fecha:
1993-03-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):
Relaciones con otras normas IEC

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingue