Saltar navegación principal
Norma
IEC 60287:1982/AMD1:1988

IEC 60287:1982/AMD1:1988

Amendment 1 - Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor)

Amendement 1 - Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100 %)

Fecha:
1988-11-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):
Relaciones con otras normas IEC

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingue