Saltar navegación principal
Norma
ISO 18241:2016

ISO 18241:2016

Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Cardiopulmonary bypass systems -- Venous bubble traps

Implants cardiovasculaires et systèmes extracorporels -- Systèmes de pontage cardiopulmonaire -- Pièges à bulles veineuses

Fecha:
2016-08-15 / Vigente
Comité:
ISO/TC 150/SC 2 - Cardiovascular implants and extracorporeal systems

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés