Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 13316

ISO/DIS 13316

Terminology for doors and windows

Terminologie pour portes et fenêtres

Fecha Anulación:
2013-12-05 / Deleted
Comité:
ISO/TC 162 - Doors, windows and curtain walling
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 1804:1972