Saltar navegación principal
Norma
IEC 60305:1974

IEC 60305:1974

Characteristics of string insulator units of the cap and pin type

Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type capot et tige

Fecha:
1974-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe