Saltar navegación principal
Norma
IEC 60217:1967/AMD1:1970

IEC 60217:1967/AMD1:1970

Amendment 1 - Electronic voltmeters

Amendement 1 - Voltmètres électroniques

Fecha:
1970-06-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe