Saltar navegación principal
Norma
IEC 60131-1:1962/COR1:1969

IEC 60131-1:1962/COR1:1969

Corrigendum 1 - Toggler switches - Part 1: General requirements and measuring methods

Corrigendum 1 - Interrupteurs à bascule - Partie 1: Règles générales et méthodes de mesure

Fecha:
1969-02-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe