Saltar navegación principal
Norma
CISPR 15:1981

CISPR 15:1981

Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of fluorescent lamps and luminaires

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des lampes à fluorescence et des luminaires relatives aux perturbations radioélectriques

Fecha:
1981-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe / Ruso